БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

Освен приложението Company Guru, фирма "КЮБ ТИЙМ" - ЕООД развива продукти, дефинирани частично или изцяло от страна на клиента, в зависимост от бизнес нуждите.

БИЗНЕС БАЗА ДАННИ ПО ЗАДАДЕНИ КРИТЕРИИ

Бизнес информацията в днешно време е неизменна част от дейността на микро, малки, средни и големи фирми. Специалистите по маркетинг, продажби, риск, финанси, както и висшо ръководство са най-редовните ползватели на нашите услуги. Доставяме я под формата на работна таблица в .xlsx или .csv формат.
Ако вашият бизнес:

Нашият екип ще дефинира заедно с вас от каква информация се нуждае бизнесът ви в момента и ще я превърне  в силен инструмент по пътя към целта ви.

Свържете се с нашия екип за повече информация!

КАК ИЗГЛЕЖДА ПРОЦЕСА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ВАШАТА БИЗНЕС БАЗА ДАННИ?

В зависимост от характера на заявката, съществуват три стъпки до дефиниция на една бизнес база данни:

  • Стъпка 1: Изберете възможно най-уточняващи критерии, за да може да генерираме селекция от фирми, най-добре отговарящи на бизнес нуждите ви.
  • Стъпка 2: Нашият аналитичен отдел ще обработи заявката ви. Ще получите числов резултат от фирми, както и оферта от наша странa.
  • Стъпка 3: След преглед и потвърждение, дефинирайте, кои данни бихте искали да фигурират в бизнес ба зата данни като краен продукт.

За повече информация се свържете с нашия екип!
 

БИЗНЕС БАЗА ДАННИ ЗА КЛИЕНТСКО ПОРТФОЛИО

Тази услуга е специално създадена за средния и голям бизнес в страната, но не изключва и малките фирми. Представлява запълване на заявени от вас данни в клиентското ви портфолио. Идеално решение за отделите по финанси, риск, вземания, счетоводство, бизнес планиране. Доставяме я под формата на работна таблица в .xlsx и .csv формат. Ето как изглежда процесът:


За повече информация се свържете с нашия екип!

API МОДУЛ

API е абревиатура за приложно-програмен интерфейс (на английски: Application Programming Interface). Това е и най- новият фийчър, локализиран в уеб приложението Company Guru. Уеб услугата е насочена и се използва от технологичния отдел в компаниите.

Той представлява уеб услуга за изтегляне на данни за фирми в България. За да получите достъп до услугата, Ви е необходим акаунт със съответния лиценз за уеб приложението Company Guru.
За достъп до уеб услугата се генерира API маркер, който се генерира от потребителския панел на портала Company Guru. Един потребител може да има няколко API маркера според нуждата.
 Всяка компания с многобройно портфолио и висок интензитет на използване на данни има нужда от API, за да поддържа и реагира адекватно на бързо променящата се бизнес среда.
 
Свържете се с нашия екип за повече информация! 

COMPANY GURU –  МОНИТОРИНГ ДОКЛАД ЗА ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ


Идеално автоматизирано решение за отделите, които реагират първи при важни промени в състоянието, структурата и регистрационната информация на група от фирми, посочени от вас. Продуктът представлява дефинирана структура от данни, чиито промени се следят. Доставяме под формата на ежедневен/седмичен/месечен доклад мониторинг, в .xlsx и/или .csv файл. 

COMPANY GURU – НОВОРЕГИСТРИРАНИ ФИРМИ

Автоматизиран доклад за новорегистрирани фирми е най-новото ни допълнение и точният инструмент за целите на маркетинг, бизнес развитие, таргетиране и продажби. Сами избирате колко често да получавате доклад, който сам по себе си представлява работна таблица в Excel и съдържа регистрационна и финансова информация за фирмите.
 
Свържете се с нашия екип за повече информация!
 

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП ДНЕС, ОТНОСНО БИЗНЕС РЕШЕНИЯТА В НАШЕТО ПОРТФОЛИО!

За новини, заяки или презентации, свържете се с нас на [email protected]