Правила за поверителност

Актуализирано на 21.08.2020г.

Прочетете внимателно преди да използвате този уебсайт и нашите услуги company.guru

"КЮБ ТИЙМ" ЕООД се ангажира да гарантира защитата на личните Ви данни чрез използването на нашия уебсайт. Когато Ви молим да ни предоставите определена информация, за да използвате нашия уебсайт (company.guru) Ви уверяваме, че тя ще бъде използвана само съгласно тези Правила за поверителност. С посещаването и използването на нашия уебсайт Вие приемате и сте наясно с тези Правила за поверителност. Наша отговорност е да гарантираме сигурността на информацията, която подлежи на нашата грижа и да запазим поверителността на потребителите чрез подходяща и отговорна употреба на сайта. Тази политиката за поверителност, дава яснота по следните въпроси:

Каква информация събираме от Вас?

Чрез нашия уебсайт събираме лична и не-лична информация от Вас. Лична е тази информация, която Ви определя като индивид. Не-лична е информацията, която е обобщена, демографска, IP адреси и всяка друга информация, която не разкрива Вашата конкретна идентичност.

Личната информация, която събираме от Вас е тази, която Вие предоставяте при запитвания и регистрация за услуги на нашия уебсайт. В този смисъл лична информация е: Вашето име, адрес, имейл адрес и служебна позиция.

Не-личната информация, която събираме е от следните източници: файлове с логове от сървъри, данни използвани в променливи величини( в контекста на използвания програмен език), бисквитки, пикселни маркери и други подобни технологии и информация, която доброволно предоставяте. Това се отнася на следното:

Всичко това е стандартна процедура в Интернет и се извършва автоматично от повечето сайтове.

Как използваме събраната информация?

 Всичката информация, която събираме от Вас, се използва поради следните причини:

Можем да разкриваме информация за Вас на свързани и несвързани трети страни. Тези, които  използваме са статистически и аналитични средства (Google Analytics, Facebook, Hotjar ...). Ние не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива уебсайтове и такива уебсайтове не се обуславят от настоящите Правила за поверителност.
 

Международно прехвърляне на лични данни

В определени случаи, можем да споделяме личните Ви данни, което налага прехвърлянето им на трети страни, които могат да бъдат установени извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Всеки път, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, гарантираме, че е осигурена подобна степен на защита, както е предписано от Европейската комисия.
 

Как защитаваме събраната информация?

За да Ви помогнем да защитите информацията си от всякакъв вид загуба или злоупотреба, ние използваме най-новите търговски технологични стандарти и оперативна сигурност. Ако имате основания да смятате, че взаимодействието Ви с нашите услуги вече не е сигурно, моля, уведомете ни за проблема възможно най-скоро, като се свържете с нас. Ние се ангажираме да поддържаме най-високите стандарти за сигурност на данните.
 
Осъзнаваме важността на защитата на личните данни и се ангажираме със защитата на личните данни и правата на субекта на данни в съответствие със законите и разпоредбитe, като Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
От време на време, можем да променяме тази политика, чрез актуализиране на тази страница. Проверявайте тази политика, за да сте сигурни, че сте съгласни с всички направени промени.
 

Съхранение на данни

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на съхраняване на личните данни, ние взимаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.
Ние съхраняваме основна информация за нашите клиенти (включително контакти, самоличност, финансови данни и информация свързана с транзакции ) в срок от  5 години, след като престанат да бъдат клиенти, за данъчни и правни цели.

При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашите лични данни (така че вече не могат да бъдат асоциирани с Вас) за статистически цели или проучвания, в този случай можем да използваме тази информация, неограничено, без да Ви уведомяваме допълнително.
 

Вашите права

"КЮБ ТИЙМ" ЕООД трябва да съхранява записи на данни, дейности по обработката на лични данни и да разработи подходящи процедури, за да гарантира, че може да удовлетвори Вашите права като субект на лични данни, където е приложимо, по-конкретно:

 
Ако жеалете да упражните, което и да е право, посочено по-горе, моля, свържете се с нас на следния електронен адрес [email protected].
 

Срок за отговор 

Опитваме се да отговорим на всички валидни искания в рамките на две седмици. Понякога, може да ни отнеме повече от две седмици, ако искането Ви е сложно или сте направили няколко искания на веднъж. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение.

Свържете се с нашия екип от професионалисти

За новини, заяки или презентации, свържете се с нас на [email protected]