Правила и условия

Настоящите правила и условия (‚Условия‘, ‚Споразумение‘) заедно с Правилата за поверителност и Политиката на бисквитките са споразумение между "КЮБ ТИЙМ" ЕООД ("КЮБ ТИЙМ" ЕООД, ‚ние‘, ‚нас‘ или ‚наши‘) и Вас (‚Потребител‘, ‚Вие‘, ‚Ваш‘). Настоящото споразумение установява правилата и условията на Вашето ползване на сайта https://company.guru и всички негови продукти и услуги (общо ‚уебсайта‘ или ‚услуги‘).

Акаунти и членство

Ако създадете акаунт в нашия уебсайт, Вие сте отговорни за поддръжането на сигурността на Вашия акаунт и Вие сте изцяло отговорни за всички активности, които се появят на този акаунт и всички други действия предприети във връзка с този акаунт. Предоставянето на каквато и да е погрешна информация, може да предизвика прекратяване на акаунта Ви.

Вие сте отговорни за запазването на поверителността на потребителското Ви име и парола. Трябва незабавно да ни информирате, в случай на неупълномощено ползване на акаунта Ви или други нарушения на сигурността. Няма да бъдем отговорни за действия или бездействия от Ваша страна, включително и вреди нанесени в резултат на такива действия или бездействия.


Можем да преустановим, забраним или изтрием акаунта Ви (или част от него) ако установим, че сте нарушили някоя от клаузите в Споразумението или, че Вашите действия и поведение могат да нарушат нашата репутация и престиж. Ако изтрием Вашия акаунт заради гореспоменатите причини, не можете да се регистрирате отново за нашите услуги. Можем да блокираме имейл адреса Ви за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

Таксуване и плащания

Всички плащания и такси на Вашия акаунт трябва да бъдат извършени в съответсвие с дейсващите в момента условията за плащане, за дължимите към момента такси. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите и услугите по всяко време. Възможно е, по наше усмотрение, да ограничим или да анулираме количествата на закупените услуги или продукти на потребител или на поръчкa. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да Ви уведомим, като се свържем чрез имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката.

Точност на информацията

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите и таксите. Запазваме си правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да сменим или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата, или на който и да е свързан уебсайт, е неточна, по всяко време, без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си). Не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията на уебсайта, включително, без ограничение, информация за ценообразуването, освен ако това не се изисква от закона. Не се посочва конкретна дата за актуализиране или освежаване на информацията, приложена на уебсайта, за да се укаже, че цялата информация в уебсайта или във всяка свързана с нея услуга е била променена или актуализирана.

Архивиране

Ние не носим отговорност за съдържанието, което се намира на уебсайта. В никакъв случай не носим отговорност за загуба на съдържание. Ваша отговорност е да архивирате Вашето съдържание. Независимо от гореизложеното, в някои случаи и при определени обстоятелства, без абсолютно никакво морално задължение, можем да възстановим някои или всички данни, които са били изтрити към определена дата и час, когато е възможно да сме архивирали данни за собствените си цели. Не гарантираме, че нужните Ви данни ще бъдат на разположение.

Връзки към други сайтове

Въпреки че този уебсайт може да бъде свързан с други уебсайтове, ние не даваме пряко или косвено каквото и да е одобрение, асоцииране, спонсорство, или присъединяване към, който и да е, свързан уебсайт, освен ако не е изрично посочено тук. Не сме отговорни за оценяването и проучването, също така не гарантираме за офертите, на който и да бизнес или лице или за съдържанието на техните уебсайтове. Ние не поемаме никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на трети лица. Трябва внимателно да прегледате правните декларации и други условия за използване на всеки уебсайт, до който имате достъп чрез този уебсайт. Връзката Ви с други сайтове извън този уебсай е Ваша собствена отговорност.

Отговорност

В никакъв случай, "Кюб Тийм" ЕООД не носи отговорност по Споразумението за каквито и да е преки, косвени, специални, случайни или последващи загуби или каквито и да е щети или загуби на печалба или приходи от Вас, всяко прекъсване на дейността, загуба на очаквани спестявания, загуба на клиенти , възможности или репутация, независимо дали е въз основа на договор, нередовност (включително небрежност) , нарушение на законоустановеното задължение или по друг начин, дори и да е предвидимо.
 
Без да се ограничава до друга разпоредба на Споразумението, нито един от доставчиците на данни на "Кюб Тийм" ЕООД не носи отговорност пред Вас за загуби, щети, задължения, искове, разходи, действия и / или разходи, понесени или претърпени от Вас,
в резултат на използването на данни от Вас или предоставянето на данни за Вас.
Нищо в Споразумението не трябва да се тълкува като изключващо или ограничаващо отговорността на всяко едно лице за: (а) смърт или телесна повреда, причинена от небрежност; (б) измама; или (в) всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Права над интелектуална собственост

Настоящото Споразумение не прехвърля към Вас никаква интелектуална собственост, притежавана от "КЮБ ТИЙМ" ЕООД или трети лица, и всички права, дялове и интереси във и към такова имущество ще останат единствено в "КЮБ ТИЙМ" ЕООД. Всички търговски марки, сервизни марки, графики и лога, използвани във връзка с нашия Уебсайт или Услуги, са търговски марки или регистрирани търговски марки на "КЮБ ТИЙМ" ЕООД или лицензатори на "КЮБ ТИЙМ" ЕООД. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта, могат да бъдат търговски марки на други трети страни. Използването на уебсайта от Вас не Ви дава право или лиценз да възпроизвеждате или да използвате по друг начин търговските марки на "КЮБ ТИЙМ" ЕООД или търговски марки на трети страни.

Промени и изменения

Запазваме си правото да променяме това Споразумение или неговите политики, свързани с Уебсайта или Услугите по всяко време, като влизат в сила при публикуването на актуализирана версия на това Споразумение на Уебсайта. Когато го направим, ще актуализиме датата в долната част на тази страница. Използването на Уебсайта след всякакви такива промени представлява Вашето съгласие за такива промени.

Приемане на тези условия

Използвайки този Уебсайт или неговите Услуги, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с това Споразумение. Вие потвърждавате, че се обвързвате с условията на това Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Споразумение, нямате право да използвате или да осъществявате достъп до Уебсайта и неговите Услуги.

Контакт с нас

Ако имате въпроси свързани с това споразумение, моля, свържете се с нас на [email protected]

Този документ е последно актуализиран на 21.08.2020г.

Свържете се с нашия екип от професионалисти

За новини, заяки или презентации, свържете се с нас на [email protected]